Компанията

С 50-годишно присъствие в строителния сектор, строителна фирма БИЛДИ ООД е завършила много проекти в префектура Солун. Следва модерен и иновативен подбор в своя сектор, както в проучването и проектирането на проекта, така и в неговото изграждане.

БИЛДИ ООД разполага със специализирани професионалисти, които се занимават последователно и бързо с извършването на множество конструкции, ремонти и строителни работи.

Целта на служителите на компанията е да предложат на своите клиенти строителни конструкции, които отговарят на техните нужди и изисквания. За да постигне горната цел, компанията избира със съответната грижа и с най-голямо чувство за отговорност, както строителния персонал, така и неговите сътрудници и доставчици.

Накратко, БИЛДИ ООД може да предложи на своите клиенти:

Отлично качество на строителството

Архитектурно проектиране с висока естетика.

Функционалност на сградните конструкции.

Консултация с купувача за възможни модификации.

Време за доставка в рамките на планираните срокове.

Финансиране чрез жилищни кредити с най-благоприятни условия на пазара.