Контакт

Обадете ни се на

2310  474 428

или ни изпратете email на

info@buildy-ltd.com

Buildy LTD

Развитие на недвижими имоти

Адрес

Ул.“ Агиас Анастасиас“ и ул.“Лаерту“
П.К. 57001 Пилая – Солун

Тел

Тел

2310 474 428

Факс

Факс

2310 474 429

Email

Email

info@buildy-ltd.com